Tomasz Gomułkiewicz

Tomasz Gomułkiewicz

Adwokat

Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, zagadnieniach z zakresu fuzji i przejęć oraz w prawie cywilnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w funkcjonowaniu i obsłudze prawnej spółek handlowych działających na rynku IT. Zajmuje się również zagadnieniami odpowiedzialności cywilnej i karnej członków organów spółek, w tym reprezentacją w sprawach karnych i karnych skarbowych oraz prawem podatkowym.

Posługuje się językiem angielskim.

LEGALNA GOMUŁKIEWICZ i WSPÓLNICY Spółka komandytowa
ADWOKACI i RADCY PRAWNI
ul. Sokolnicza 5 lokal 63 (V piętro), 53-676 Wrocław
tel. 880 10 1000 tel. 71 344 45 45
e-mail: kancelaria@legalna.pl
www.legalna.pl

Jacek Mościcki

Jacek Mościcki

Adwokat

Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców. Występuje jako obrońca i pełnomocnik w sprawach karnych.  Zajmuje się prawem handlowym, w tym zagadnieniami tworzenia i przekształceń spółek oraz prawem cywilnym i administracyjnym. Reprezentuje strony przed sądami w postępowaniach cywilnych i administracyjnych. W czasie swojej ponad dwudziestoletniej praktyki wykonywania zawodu adwokata, uczestniczył w tworzeniu i obsłudze prawnej szeregu podmiotów gospodarczych, które odniosły sukces o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym.

Kancelaria Adwokacka adwokat Jacek Mościcki
ul. Sokolnicza 5 lokal 59 (V piętro), 53-676 Wrocław
tel. 602 68 40 67
e-mail: kancelaria@moscicki.com.pl
www.moscicki.com.pl

Jarosław Podwiński

Jarosław Podwiński

Radca prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawa handlowego, ładu korporacyjnego, tworzenia, przejmowania i łączenia spółek, prawa zamówień publicznych, prawa bankowego i pośrednictwa finansowego a także w zakresie związanym z obsługą projektów deweloperskich i realizacją inwestycji budowlanych. Ponadto zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i prawa pracy oraz zastępstwem procesowym przed sądami powszechnymi, sądami i organami administracyjnymi. Posiada doświadczenie związane z obsługą dużych podmiotów prawnych, w tym także w zakresie obejmującym ich funkcjonowanie w grupach kapitałowych. Występuje jako pełnomocnik akcjonariuszy lub wspólników na walnych zgromadzeniach spółek (w tym także spółek publicznych) lub zgromadzeniach wspólników odpowiednio. Był członkiem rad nadzorczych spółek kapitałowych. Pełnił funkcję dyrektora departamentu prawnego i prokurenta w dużej spółce kapitałowej.

Biegle włada językiem angielskim.

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Podwiński
al. Armii Krajowej 4b lok.8, 50-541 Wrocław
tel. 691 523 597
e-mail: kancelaria@jpo.pl
www.jpo.pl